Céard é Gaeilgeoir?

Is ‘síneadh’ (extension) le haghaidh Google Chrome / Mozilla Firefox é Gaeilgeoir a déanann aistriúchán neamhiomlán ar shuíomhanna idirlíne.

Aidhm Gaeilgeoir

Is í an aidhm atá ag Gaeilgeoir ná an Ghaeilge a dhéanamh níos feiceálaí i do shaol laethiúl. Déantar seo ar dhá bhealach:

  1. Roinnt aistriúchán a dhéanamh ar gach suíomh a thugann tú cuairt ar. Tá roinnt téarmaí coitianta aistrithe (m.sh Home -> Baile) do gach suíomh.
  2. Aistriúchán níos cuimsithí a dhéanamh ar leathanaigh áirithe

Suíomhanna Tacaithe

Suíomh Athrú Deireanach Aistritheoir(í)
github.io 2021-05-12 soceanainn
netflix.com 2021-05-11 soceanainn
twitch.tv 2021-05-11 ponxi, soceanainn

Cur le Gaeilgeoir

Is féidir téarmaí nua a mholadh tríd ríomhphoist a sheoladh chugam. Ba chóir comhad Excel (.csv.xlsx) a sheoladh le téarmaí i mBéarla sa chéad colún, agus na aistriúcháin i nGaeilge sa dara cholún. Is féidir comhthéacs a thabhairt sa tríú colún más rud é go bhfuil sé ag teastáil. Is féidir athruithe a mholadh díreach tríd Github ach oiread, má tá taithí agat leis an suíomh sin agus leis an leagan json.

Gin Teimpléad Aistriúcháin

Is féidir teimpléad (le liosta na téarmaí Béarla nár aistríodh chomh maith leis na aistriúcháin atá in úsáid) a ghinúint agus a íoslódáil tríd deaschliceáil (right click) aon áit ar an leathanach agus brú ar ‘Download translation template file’

N.B. ag braith ar an suíomh, tá seans go bhfuil roinnt eolas pearsanta sa chomhad a ghintear. Déan cinnte aon eolas pearsanta a scriosadh roimh an comhad a roinnt.

What is Gaeilgeoir?

Gaeilgeoir is an extension for Google Chrome / Mozilla Firefox that provides partial translations for websites.

Our Aim

Our aim is to make the Irish language more visible in your everyday life. We do this in two ways:

  1. Some universal translations that are applied to every website you visit. This is for common terminology (e.g. Home -> Baile) that is shared by many websites.
  2. More specific translations for specific websites.

Supported Websites

Website Last Updated Translator(s)
github.io 2021-05-12 soceanainn
netflix.com 2021-05-11 soceanainn
twitch.tv 2021-05-11 ponxi, soceanainn

Add to Gaeilgeoir

You can suggest new terms by sending an email to me. You should submit an Excel file (.csv. or .xlsx) with English terms in the first column, and the Irish translations in the second column. You can provide a contextual description in the third column for some or all entries if necessary. You can also submit updates directly through Github, if you are comfortable with that website and with the json format.

Generate a translations template

You can generate and download a template with English terms by right-clicking anywhere on the site and choosing ‘Download translation template file’.

N.B. depending on the site, there might be some personal information in the downloaded file. Make sure to remove any personal information before sharing this file.

Úsáid Gaeilgeoir anois:

Get Gaeilgeoir now: